Zwroty | duński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata John,
Kære John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kære Mor / Far,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Hej John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Hej John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Kære,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Kæreste,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Kæreste John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Tak for din E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
har du lavet nogle planer den... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt over at høre at...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Skriv tilbage når...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Have det godt.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
De venligste hilsner,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny