Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata John,
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata Panjo/Paĉjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via retpoŝto.
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny