Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata John,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Thank you for your E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite / send…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Please add me on...messenger. My username is…
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his/her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny