Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

亲爱的约翰,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的邮件。
Grazie per la tua e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你对...有什么计划吗?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
很遗憾地告诉你们...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
请在...上加我,我的用户名是...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
Scrivimi presto.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复我。
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息,请发送给我。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
Un abbraccio,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny