Zwroty | portugalski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

亲爱的约翰,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
Olá Vítor,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
Oi Vítor,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
Vítor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
Meu querido,
Minha querida,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
Meu amado,
Minha amada,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的邮件。
Obrigado por seu e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你对...有什么计划吗?
Você já fez planos para ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
很遗憾地告诉你们...
Lamento informá-lo que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
Fiquei tão triste ao saber que ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
请在...上加我,我的用户名是...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
...manda lembranças.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
Diga olá para ... por mim.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
Espero ter notícias suas em breve.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
Escreva novamente em breve.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复我。
Escreva de volta quando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息,请发送给我。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
Cuide-se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
Eu te amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
Abraços,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
Tudo de bom,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
Com todo meu amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny