Zwroty | niemiecki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

亲爱的约翰,
Lieber Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
Liebe(r) Mama / Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
Lieber Onkel Hieronymus,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
Hallo Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
Hey Johannes,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
Johannes,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
Mein(e) Liebe(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
Mein(e) Liebste(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
Liebster Johannes,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的邮件。
Vielen Dank für Deine Email.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你对...有什么计划吗?
Hast Du schon Pläne für...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
很遗憾地告诉你们...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
请在...上加我,我的用户名是...
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
... grüßt herzlich.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
Bitte grüße... von mir.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
Schreib mir bitte bald zurück.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复我。
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息,请发送给我。
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
Mach's gut.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
Ich liebe Dich.
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
Herzliche Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
Mit besten Grüßen
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
Beste Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
Alles Gute
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny