Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

亲爱的约翰,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
你好,约翰,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
嘿,约翰,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
约翰,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
我亲爱的,
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
我最亲爱的,
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
谢谢您的邮件。
Thank you for your E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
你对...有什么计划吗?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite / send…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
请在...上加我,我的用户名是...
Please add me on...messenger. My username is…
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...致上他/她的祝福。
…sends his/her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
尽快回复。
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
当...,请回复我。
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
如果你有更多消息,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
保重。
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
我爱你。
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
衷心的祝福,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
最衷心的问候,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
一切顺利,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
致以我的祝福,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
衷心祝福,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
衷心祝福,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny