Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Scrivimi presto.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Un abbraccio,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny