Zwroty | węgierski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Kedves John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Szia John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Szia John!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Drága John!
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Jó volt újra hallani felőled.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Van már programod...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
... üdvözletét küldi.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Add át üdvözletemet ....
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Várom válaszodat.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Írj vissza hamar.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Írj, ha ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Írj, amint többet tudsz.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Vigyázz magadra.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Szeretlek.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Sok puszi, / Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny