Zwroty | rumuński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Dragă Andrei,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Dragă Andrei,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Bună Andrei!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Salut Andrei!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Trimite-mi un răspuns când... .
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Te iubesc!
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Toate cele bune,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Cu drag,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Toate cele bune,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Cu toată dragostea,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Cu drag,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Cu mult drag,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny