Zwroty | rosyjski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Дорогой Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Привет, Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Здорово, Иван,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Иван,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Любимый (ая),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Дорогой мой...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Милый Иван,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Спасибо за E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
...тоже шлет приветы.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Береги себя.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Я тебя люблю.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
С уважением..
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Всего наилучшего,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
С любовью,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Я вас люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny