Zwroty | portugalski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Olá Vítor,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Oi Vítor,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Vítor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Obrigado por seu e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
...manda lembranças.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Cuide-se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Eu te amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Abraços,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Tudo de bom,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Com todo meu amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny