Zwroty | polski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Cześć Michale,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Drogi Wujku,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Cześć Michale,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Hej Janku,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Janku,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Mój Drogi/Moja Droga,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Najdroższy/Najdroższa,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Dziękuję za Twojego maila.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Piszę, by przekazać Ci...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Czy masz już plany na...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Ucieszyłem się słysząc, że...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Z przykrością piszę, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Tak przykro mi słyszeć, że...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
Pozdrowienia od...
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Pozdrów ode mnie...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Odpisz szybko.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Odpisz, gdy...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Trzymaj się ciepło.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Kocham Cię.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Pozdrawiam ciepło,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Serdecznie pozdrawiam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Ściskam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Buziaki,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Ściskam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Mnóstwo buziaków,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny