Zwroty | niemiecki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Lieber Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Liebe(r) Mama / Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Hallo Johannes,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Hey Johannes,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Johannes,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Mein(e) Liebe(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Mein(e) Liebste(r),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Liebster Johannes,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Vielen Dank für Deine Email.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Hast Du schon Pläne für...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
... grüßt herzlich.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Bitte grüße... von mir.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Schreib mir bitte bald zurück.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Mach's gut.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Ich liebe Dich.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Herzliche Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Mit besten Grüßen
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Beste Grüße
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Alles Gute
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny