Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Beste Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Hallo Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Hoi Jan
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Jan
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Lieve ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Liefste ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Lieve Jan
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
... doet jou de groeten.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Het ga je goed.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Ik hou van je.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny