Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
정아에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
어머니께/ 아버지께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
작은 삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
안녕 수지야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
수지야!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
수지!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
나의 사랑 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
사랑하는 부인,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
..관련 계획이 있으십니까?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
...를 알려주게 되어 기뻐!
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
... 듣게 되어 기뻐
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
...도 안부를 물어보십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대할게.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
곧 답장 써주십시오.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
...면 답장을 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
사랑해요.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
좋은 하루 보내세요.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
사랑하는 마음 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
사랑하는 마음과 함께.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
사랑하며, ... 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny