Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
太郎君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
太郎君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
太郎君へ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
太郎君、
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
メールをくれてありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
メールをもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
喜んで・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
・・・・を喜んで報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
・・・・を聞いてうれしかったです。
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
お返事を楽しみに待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
返信を待っています。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
・・・・の時はまた連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
何かあったらまた連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
よろしく
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny