Zwroty | hiszpański - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Querido Juan:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Hola Juan:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Hola Juan:
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Juan:
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Querido:
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Mi amor:
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Amado Juan:
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Gracias por su / tu email.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que..
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
X te envía muchos cariños.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Cuídate / Cuídense
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Te amo,
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Mis mejores deseos,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Con todo mi amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Con todo mi amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Con amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny