Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Cher Albert,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Chère Maman / Cher Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Cher Oncle Maurice,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Salut André,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Coucou Sébastien,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Louis,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Mon chéri / Ma chérie,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Mon cher Thomas,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Merci pour votre courriel.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Je t'écris pour te dire que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
J'ai la joie de vous annoncer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
J'ai le regret de vous informer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
...envoie ses salutations.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Dis bonjour à...de ma part.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Écris-moi vite.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Écris-moi quand...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Prends soin de toi.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Je t'aime.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Tous mes vœux,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Amitiés,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Amicalement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Bien à vous/toi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Tendrement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Bises,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Bisous,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny