Zwroty | duński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Kære John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Hej John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Hej John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Kære,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Kæreste,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Kæreste John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Tak for din E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
har du lavet nogle planer den... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt over at høre at...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
... siger hej.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Skriv tilbage når...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Have det godt.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Jeg elsker dig.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
De bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
De venligste hilsner,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Alt det bedste,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Kærligst,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny