Zwroty | czeski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dear John,
Milý Johne,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Ahoj Johne,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Čau Johne,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Johne,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Můj milý / Má milá,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Napiš brzy.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Opatruj se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Miluji tě.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Jen to nejlepší,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
S láskou,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny