Zwroty bab.la - Korespondencja osobista

Zwroty i wyrażenia frazeologiczne używane w korespondencji osobistej zawierają przykłady, jak pisać listy, zaproszenia oraz powiadomienia. Dodatkowe komentarze z prawej strony pomagają w znalezieniu najwłaściwszego zwrotu w danej sytuacji.

Korespondencja osobista podzielona jest na działy, w których znajdują się porady, jak pisać listy, ogłoszenia, powiadomienia, jak formułować zaproszenia, a także jak adresować korespondencję w zależności od kraju i języka. Dział poświęcony pisaniu listów zawiera przykłady, jak poprawnie adresować listy i zaproszenia, by mieć pewność, że zostaną dostarczone.

Gdy w trakcie rozmowy, wkradnie nam się jakiś gramatyczny błąd, łatwo się poprawić i od razu zapomnieć o całej sprawie. Inaczej to wygląda z pisaniem. Wtedy poprawność językowa ma pierwszorzędne znaczenie, ponieważ gdy już oddamy naszą pracę naukową lub wyślemy list, nie mamy możliwości poprawienia ewentualnych błędów. A błędy mogą wkraść się bardzo łatwo, nawet gdy piszemy w języku ojczystym, nie wspominając nawet o pisaniu prac naukowych lub korespondencji w obcych językach. Chcąc uniknąć takich błędów, warto skorzystać z pomocy zbioru utartych zwrotów używanych w języku pisanym dostępnym w wielu różnych językach.

Właściwy ton pisemnej wypowiedzi oraz odpowiednie użycie słów i wyrażeń ma wpływ na to, jak dana wypowiedź zostanie odebrana przez osobę, do której była skierowana.

Często nie docenia się, jak ważny jest ton wypowiedzi. Pisząc e-mail do przyjaciela użyjesz innego stylu niż pisząc życzenia dla nowożeńców, których nie znasz za dobrze. Warto rozróżniać style i rejestry i zawsze używać tego właściwego. Zbyt formalny ton listu do przyjaciela, skwituje on zapewne wyrozumiałym uśmiechem, ale użycie nieformalnego stylu tam, gdzie nie wypada, to już bardzo nieprzyjemna gafa.

Jak napisać list formalny, jakiego zwrotu użyć przy pisaniu wstępu - to wszystko może znacznie się różnić w zależności od języka, którym piszemy. Równie ciężko jest zdecydować, jakich słów użyć, gdy piszemy list nieformalny. Formułowanie zaproszeń ślubnych może stanowić problem nawet dla osób, które piszą w swoim języku ojczystym. "Mamy zaszczyt zaprosić..." brzmi zupełnie inaczej niż "Czy chciałbyś przyjść...". Problematyczne jest również to, jak formalny powinien być język. Słownik zwrotów frazeologicznych zawiera opisy, w jakich sytuacjach używać danego wyrażenia.

Kartki piszemy z wielu różnych okazji: śluby, zaręczyny, narodziny, awanse zawodowe, sukcesy akademickie, ale czasami również niestety pogrzeby i pobyty w szpitalu. Szczególnie w tych smutnych chwilach należy bardzo uważać na pisane słowa. Życzenia szybkiego powrotu do zdrowia powinny być bardzo wyważone, a słowa pociechy po śmierci bliskiej osoby dopasowane do strefy kulturowej pogrążonej w żałobie osoby.

Język, którego używamy przy pisaniu SMS-ów, jest bardzo specyficzny, ponieważ musimy zmieścić się w określonej ilości znaków. Prowadzi to do częstego korzystania ze skrótów, które obce są innym formom wypowiedzi pisemnych. Czasami trudno zapamiętać wszystkie skróty używane w naszym własnym języku, a co dopiero zrobić, gdy przyjdzie nam smsować w innych językach? Na szczęście w dziale SMSy i Internet Zwrotów bab.la udało nam się zebrać najczęściej używane na czatach w internecie i przy pisaniu SMS-ów skróty i potoczne wyrażenia.

Mamy nadzieję, że znajdziesz właściwe zwroty w naszym słowniku frazeologicznym.