Zwroty | węgierski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Amministratore delegato
Elnök és ügyvezető igazgató
WB, główna osoba w biznesie
Amministratore delegato
Vezérigazgató
USA, główna osoba w biznesie
Responsabile marketing
Marketing igazgató
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Responsabile vendite
Kereskedelmi igazgató
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Responsabile del servizio clienti
Ügyfélszolgálati menedzser
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Responsabile risorse umane
Személyzeti Igazgató
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Responsabile risorse umane
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Capoufficio
Irodaigazgató
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Segretario aziendale
Vállalati titkár/titkárnő
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabile
Főkönyvelő
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direttore tecnico
Műszaki Igazgató
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Responsabile ricerca e sviluppo
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Responsabile del finissaggio
Termelési Igazgató
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direttore d'industria
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce