Zwroty | turecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Amministratore delegato
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
WB, główna osoba w biznesie
Amministratore delegato
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
USA, główna osoba w biznesie
Responsabile marketing
Pazarlama Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Responsabile vendite
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Responsabile del servizio clienti
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Responsabile risorse umane
Personel Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Responsabile risorse umane
İnsan Kaynakları Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Capoufficio
Ofis Yöneticisi
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Segretario aziendale
Şirket Sekreteri
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabile
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direttore tecnico
Teknik Direktör / IT Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Responsabile ricerca e sviluppo
Arge Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Responsabile del finissaggio
Üretim Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direttore d'industria
Fabrika Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce