Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Amministratore delegato
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
WB, główna osoba w biznesie
Amministratore delegato
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
USA, główna osoba w biznesie
Responsabile marketing
marknadsföringschef
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Responsabile vendite
försäljningschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Responsabile del servizio clienti
kundservicechef
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Responsabile risorse umane
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Responsabile risorse umane
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Capoufficio
kontorschef
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Segretario aziendale
chefskamrer
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabile
ekonomichef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direttore tecnico
IT-chef
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Responsabile ricerca e sviluppo
forsknings- och utvecklingschef
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Responsabile del finissaggio
produktionschef
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direttore d'industria
fabrikschef
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce