Zwroty | rumuński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Amministratore delegato
Director general.
WB, główna osoba w biznesie
Amministratore delegato
Director general executiv.
USA, główna osoba w biznesie
Responsabile marketing
Director de marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Responsabile vendite
Director de vânzări
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Responsabile del servizio clienti
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Responsabile risorse umane
Director de personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Responsabile risorse umane
Director de resurse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Capoufficio
Şef de birou
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Segretario aziendale
Secretar
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabile
Contabil şef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direttore tecnico
Director tehnic
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Responsabile ricerca e sviluppo
Director de cercetare şi dezvoltare
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Responsabile del finissaggio
Director de producţie
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direttore d'industria
Directorul de fabrică
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce