Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Amministratore delegato
Фин. дир. (финансовый директор)
WB, główna osoba w biznesie
Amministratore delegato
Ген. дир. (генеральный директор)
USA, główna osoba w biznesie
Responsabile marketing
Главный маркетолог
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Responsabile vendite
Главный менеджер по продажам
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Responsabile del servizio clienti
Менеджер по работе с клиентами
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Responsabile risorse umane
Директор по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Responsabile risorse umane
Менеджер по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Capoufficio
Офис менеджер
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Segretario aziendale
Секретарь
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabile
Бухгалтер
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direttore tecnico
Технический директор
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Responsabile ricerca e sviluppo
Ресерч-менеджер
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Responsabile del finissaggio
Производственный директор
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direttore d'industria
Директов завода
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce