Zwroty | polski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Amministratore delegato
Prezes i Dyrektor Zarządzający
WB, główna osoba w biznesie
Amministratore delegato
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, główna osoba w biznesie
Responsabile marketing
Dyrektor ds. Marketingu
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Responsabile vendite
Dyrektor ds. Sprzedaży
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Responsabile del servizio clienti
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Responsabile risorse umane
Dyrektor Działu Kadr
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Responsabile risorse umane
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Capoufficio
Zarządca Wydziału
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Segretario aziendale
Sekretarka/ Sekretarz
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabile
Główny Księgowy
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direttore tecnico
Dyrektor Techniczny
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Responsabile ricerca e sviluppo
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Responsabile del finissaggio
Dyrektor ds. Produkcji
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direttore d'industria
Dyrektor Fabryki
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce