Zwroty | niemiecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Amministratore delegato
Vorstandsvorsitzender
WB, główna osoba w biznesie
Amministratore delegato
Geschäftsführer
USA, główna osoba w biznesie
Responsabile marketing
Marketingdirektor
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Responsabile vendite
Vertriebsleiter
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Responsabile del servizio clienti
Leiter Kundenbetreuung
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Responsabile risorse umane
Leiter Personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Responsabile risorse umane
Leiter Personal
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Capoufficio
Geschäftsstellenleiter
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Segretario aziendale
Gesellschaftssekretär
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabile
Leiter Buchhaltung
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direttore tecnico
Direktor Technik
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Responsabile ricerca e sviluppo
Leiter Forschung und Entwicklung
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Responsabile del finissaggio
Produktionsleiter
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direttore d'industria
Werksleiter
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce