Zwroty | grecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Amministratore delegato
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
WB, główna osoba w biznesie
Amministratore delegato
Διευθύνων Σύμβουλος
USA, główna osoba w biznesie
Responsabile marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Responsabile vendite
Διευθυντής Πωλήσεων
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Responsabile del servizio clienti
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Responsabile risorse umane
Διευθυντής Προσωπικού
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Responsabile risorse umane
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Capoufficio
Υπεύθυνος Γραφείου
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Segretario aziendale
Γραμματέας της Εταιρείας
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabile
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direttore tecnico
Τεχνικός Διευθυντής
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Responsabile ricerca e sviluppo
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Responsabile del finissaggio
Διευθυντής παραγωγής
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direttore d'industria
Διευθυντής Εργοστασίου
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce