Zwroty | duński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Amministratore delegato
Formand og Administrerende Direktør
WB, główna osoba w biznesie
Amministratore delegato
Administrerende Direktør
USA, główna osoba w biznesie
Responsabile marketing
Marketingdirektør
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Responsabile vendite
Salgschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Responsabile del servizio clienti
Kundeservice Direktør
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Responsabile risorse umane
Personaledirektør
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Responsabile risorse umane
Personaleafdelingsleder
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Capoufficio
Kontorleder
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Segretario aziendale
Virksomheds Sekretær
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabile
Regnskabschef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Direttore tecnico
Teknisk Direktør
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Responsabile ricerca e sviluppo
Forskning og Udviklings Direktør
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Responsabile del finissaggio
Produktionsleder
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Direttore d'industria
Fabriksdirektør
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce