Zwroty | włoski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Amministratore delegato
WB, główna osoba w biznesie
Giám đốc điều hành
Amministratore delegato
USA, główna osoba w biznesie
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Responsabile marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Responsabile vendite
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Responsabile del servizio clienti
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Responsabile risorse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Responsabile risorse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Capoufficio
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Thư ký trưởng
Segretario aziendale
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Kế toán trưởng
Contabile
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Direttore tecnico
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Responsabile ricerca e sviluppo
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Responsabile del finissaggio
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Direttore d'industria
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce