Zwroty | polski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Prezes i Dyrektor Zarządzający
WB, główna osoba w biznesie
Giám đốc điều hành
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, główna osoba w biznesie
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Dyrektor ds. Marketingu
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Dyrektor ds. Sprzedaży
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Dyrektor Działu Kadr
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Zarządca Wydziału
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Thư ký trưởng
Sekretarka/ Sekretarz
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Kế toán trưởng
Główny Księgowy
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Dyrektor Techniczny
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Dyrektor ds. Produkcji
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Dyrektor Fabryki
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce