Zwroty | grecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
WB, główna osoba w biznesie
Giám đốc điều hành
Διευθύνων Σύμβουλος
USA, główna osoba w biznesie
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Διευθυντής Πωλήσεων
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Διευθυντής Προσωπικού
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Υπεύθυνος Γραφείου
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Thư ký trưởng
Γραμματέας της Εταιρείας
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Kế toán trưởng
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Τεχνικός Διευθυντής
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Διευθυντής παραγωγής
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Διευθυντής Εργοστασίου
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce