Zwroty | fiński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Hallituksen puheenjohtaja
WB, główna osoba w biznesie
Giám đốc điều hành
Toimitusjohtaja
USA, główna osoba w biznesie
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Markkinointipäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Myyntipäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Asiakaspalvelupäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Henkilöstöpäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Henkilöstöpäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Toimistopäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Thư ký trưởng
Toimitusjohtaja
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Kế toán trưởng
Talouspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Tekninen päällikkö
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Tuotantopäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Tehdaspäällikkö
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce