Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

ประธานและกรรมการบริษัท
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
WB, główna osoba w biznesie
กรรมการผู้จัดการ
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
USA, główna osoba w biznesie
ผู้จัดการทางการตลาด
marknadsföringschef
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
ผู้จัดการการขาย
försäljningschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
kundservicechef
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
กรรมการบุคลากร
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
ผู้จัดการสำนักงาน
kontorschef
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
เลขาธิการของบริษัท
chefskamrer
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
หัวหน้านักบัญชี
ekonomichef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
ผู้บริหารทางเทคนิค
IT-chef
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
forsknings- och utvecklingschef
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
ผู้บริหารด้านการผลิต
produktionschef
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
ผู้จัดการโรงงาน
fabrikschef
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce