Zwroty | rosyjski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Director general.
Фин. дир. (финансовый директор)
WB, główna osoba w biznesie
Director general executiv.
Ген. дир. (генеральный директор)
USA, główna osoba w biznesie
Director de marketing
Главный маркетолог
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Director de vânzări
Главный менеджер по продажам
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Менеджер по работе с клиентами
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Director de personal
Директор по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Director de resurse umane
Менеджер по персоналу
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Şef de birou
Офис менеджер
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secretar
Секретарь
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabil şef
Бухгалтер
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Director tehnic
Технический директор
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Director de cercetare şi dezvoltare
Ресерч-менеджер
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Director de producţie
Производственный директор
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Directorul de fabrică
Директов завода
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce