Zwroty | grecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Director general.
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
WB, główna osoba w biznesie
Director general executiv.
Διευθύνων Σύμβουλος
USA, główna osoba w biznesie
Director de marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Director de vânzări
Διευθυντής Πωλήσεων
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Director de personal
Διευθυντής Προσωπικού
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Director de resurse umane
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Şef de birou
Υπεύθυνος Γραφείου
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secretar
Γραμματέας της Εταιρείας
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contabil şef
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Director tehnic
Τεχνικός Διευθυντής
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Director de cercetare şi dezvoltare
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Director de producţie
Διευθυντής παραγωγής
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Directorul de fabrică
Διευθυντής Εργοστασίου
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce