Zwroty | włoski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Фин. дир. (финансовый директор)
Amministratore delegato
WB, główna osoba w biznesie
Ген. дир. (генеральный директор)
Amministratore delegato
USA, główna osoba w biznesie
Главный маркетолог
Responsabile marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Главный менеджер по продажам
Responsabile vendite
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Менеджер по работе с клиентами
Responsabile del servizio clienti
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Директор по персоналу
Responsabile risorse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Менеджер по персоналу
Responsabile risorse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Офис менеджер
Capoufficio
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Секретарь
Segretario aziendale
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Бухгалтер
Contabile
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Технический директор
Direttore tecnico
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Ресерч-менеджер
Responsabile ricerca e sviluppo
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Производственный директор
Responsabile del finissaggio
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Директов завода
Direttore d'industria
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce