Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Фин. дир. (финансовый директор)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
WB, główna osoba w biznesie
Ген. дир. (генеральный директор)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
USA, główna osoba w biznesie
Главный маркетолог
marknadsföringschef
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Главный менеджер по продажам
försäljningschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Менеджер по работе с клиентами
kundservicechef
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Директор по персоналу
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Менеджер по персоналу
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Офис менеджер
kontorschef
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Секретарь
chefskamrer
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Бухгалтер
ekonomichef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Технический директор
IT-chef
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Ресерч-менеджер
forsknings- och utvecklingschef
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Производственный директор
produktionschef
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Директов завода
fabrikschef
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce