Zwroty | polski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Фин. дир. (финансовый директор)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
WB, główna osoba w biznesie
Ген. дир. (генеральный директор)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, główna osoba w biznesie
Главный маркетолог
Dyrektor ds. Marketingu
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Главный менеджер по продажам
Dyrektor ds. Sprzedaży
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Менеджер по работе с клиентами
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Директор по персоналу
Dyrektor Działu Kadr
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Менеджер по персоналу
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Офис менеджер
Zarządca Wydziału
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Секретарь
Sekretarka/ Sekretarz
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Бухгалтер
Główny Księgowy
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Технический директор
Dyrektor Techniczny
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Ресерч-менеджер
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Производственный директор
Dyrektor ds. Produkcji
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Директов завода
Dyrektor Fabryki
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce