Zwroty | francuski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Фин. дир. (финансовый директор)
Président Directeur Général (PDG)
WB, główna osoba w biznesie
Ген. дир. (генеральный директор)
Président Directeur Général (PDG)
USA, główna osoba w biznesie
Главный маркетолог
Directeur Marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Главный менеджер по продажам
Directeur des Ventes
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Менеджер по работе с клиентами
Directeur Service Clients
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Директор по персоналу
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Менеджер по персоналу
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Офис менеджер
Directeur des Services Administratifs
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Секретарь
Secrétaire Général
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Бухгалтер
Chef Comptable
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Технический директор
Directeur Technique
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Ресерч-менеджер
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Производственный директор
Directeur de Production
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Директов завода
Directeur d'Usine
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce