Zwroty | esperancki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Фин. дир. (финансовый директор)
Prezidanto kaj Administra Direktoro
WB, główna osoba w biznesie
Ген. дир. (генеральный директор)
Ĉefa Administra Oficiro
USA, główna osoba w biznesie
Главный маркетолог
Direktoro de marketado
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Главный менеджер по продажам
Direktoro de ventoj
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Менеджер по работе с клиентами
Direktoro de klientoservo
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Директор по персоналу
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Менеджер по персоналу
Direktoro de la personaro
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Офис менеджер
Direktoro de ofico
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Секретарь
Kompania sekretario
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Бухгалтер
Ĉefa librotenanto
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Технический директор
Teknika direktoro
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Ресерч-менеджер
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Производственный директор
Direktoro de produktado
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Директов завода
Direktoro de uzino
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce