Zwroty | włoski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Amministratore delegato
WB, główna osoba w biznesie
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Amministratore delegato
USA, główna osoba w biznesie
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Responsabile marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Responsabile vendite
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Responsabile del servizio clienti
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Responsabile risorse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Responsabile risorse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Gerente de Escritório
Capoufficio
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secretário(a)
Segretario aziendale
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contador(a)
Contabile
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Direttore tecnico
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Responsabile ricerca e sviluppo
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Responsabile del finissaggio
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Gerente de Fábrica
Direttore d'industria
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce