Zwroty | rumuński - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general.
WB, główna osoba w biznesie
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general executiv.
USA, główna osoba w biznesie
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Director de marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Director de vânzări
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de resurse umane
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Gerente de Escritório
Şef de birou
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secretário(a)
Secretar
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contador(a)
Contabil şef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Director tehnic
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Director de cercetare şi dezvoltare
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Director de producţie
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Gerente de Fábrica
Directorul de fabrică
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce