Zwroty | hiszpański - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
WB, główna osoba w biznesie
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, główna osoba w biznesie
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Director de mercadeo
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Director de ventas
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Director de atención al cliente
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de personal
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Gerente de Escritório
Director / Gerente
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Secretário(a)
Secretario de la Sociedad
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Contador(a)
Contador principal
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Director de informática
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Director de investigación y desarrollo
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Director de producción
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Gerente de Fábrica
Director de fábrica
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce