Zwroty | wietnamski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Giám đốc điều hành
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
Thư ký trưởng
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
Kế toán trưởng
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce