Zwroty | turecki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
Pazarlama Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
Personel Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
İnsan Kaynakları Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
Ofis Yöneticisi
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
Şirket Sekreteri
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
Teknik Direktör / IT Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Arge Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
Üretim Direktörü
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
Fabrika Müdürü
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce