Zwroty | tajski - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
ประธานและกรรมการบริษัท
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
กรรมการผู้จัดการ
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
ผู้จัดการทางการตลาด
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
ผู้จัดการการขาย
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
กรรมการบุคลากร
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
ผู้จัดการสำนักงาน
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
เลขาธิการของบริษัท
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
หัวหน้านักบัญชี
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
ผู้บริหารทางเทคนิค
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
ผู้บริหารด้านการผลิต
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
ผู้จัดการโรงงาน
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce