Zwroty | szwedzki - Język biznesu | Tytuły zawodowe

Tytuły zawodowe - Tytuły w biznesie

Prezes i Dyrektor Zarządzający
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
WB, główna osoba w biznesie
Prezes i Dyrektor Zarządzający
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
USA, główna osoba w biznesie
Dyrektor ds. Marketingu
marknadsföringschef
Pracownik odpowiedzialny za dział marketingu
Dyrektor ds. Sprzedaży
försäljningschef
Pracownik odpowiedzialny za dział sprzedaży
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
kundservicechef
Pracownik odpowiedzialny za dział obsługi klienta
Dyrektor Działu Kadr
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział kadr
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
personalchef
Pracownik odpowiedzialny za dział zasobów ludzkich
Zarządca Wydziału
kontorschef
Pracownik odpowiedzialny za konkretny wydział
Sekretarka/ Sekretarz
chefskamrer
Pracownik odpowiedzialny za korespondencję firmy
Główny Księgowy
ekonomichef
Pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe
Dyrektor Techniczny
IT-chef
Pracownik odpowiedzialny za IT i serwisy komunikacyjne
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
forsknings- och utvecklingschef
Pracownik odpowiedzialny za rozwój nowych produktów
Dyrektor ds. Produkcji
produktionschef
Pracownik odpowiedzialny za dział produkcji
Dyrektor Fabryki
fabrikschef
Pracownik odpowiedzialny za pracę w fabryce